Aquahouse | Corporate Identity

Project: 01.2017 / Customer: Aquahouse Thermal & Beach / Task: Corporate Identity & Logo design.

About the project

Балнео, СПА и Wellness, 14 открити и закрити басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, захранвани с минерална вода, като добавим и брега на морето и природата около обекта мисията – лого дизайн става повече от трудна.

Aquahouse Thermal & Beach ни предложи точно това предизвикателство. Резултатът може да видите в следващите графики по-долу.

What’s our part?

Три са основните задачи пред екипа на AAF Creative: 1. Лого дизайн; 2. Корпоративна единтичност; 3. Визуална комуникация.

Изходни продукти: Лого дизайн; Корпоративна единтичност; Визуална комуникация.
Време за изпълнение: 60дни

Client: Aquahouse Thermal & Beach; Producer: AAF Creative; Graphic design: Alexander Alexandrov; Datе: 31.07.2019

Графичен дизайн; технически дизайн; 3Д визуализация.

Logo Design

Първата и основна задача пред екипа на AAF Creative беше създаването на графичния знак. По-долу може да видите етапите на развитие.